Το αποθετήριο ανοικτού κώδικα Java EE για την υλοποίηση των υπηρεσιών ιστού της διαλειτουργικότητας στην πλατφόρμα WSO2 του ΥΠΠΕΘ, The repository for Java EE source code for the implementation of WSO2 based Web Services

Forked from itminedu / interoperability

Name
Last commit
Last update
API_manager/mediation Loading commit data...
Services Loading commit data...
Utilities Loading commit data...
sample-clients Loading commit data...
README.md Loading commit data...