Το αποθετήριο ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας του ΥΠΠΕΘ. The repository of open source code for the implementation of the interoperabillity Web Services platform of the Greek Ministry of Education.

Name
Last commit
Last update
API_manager/mediation Loading commit data...
Services Loading commit data...
Utilities Loading commit data...
sample-clients Loading commit data...
README.md Loading commit data...