Φόρμες για την καταγραφή, αποθήκευση στοιχείων από Φορείς & Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και διάθεση ανοιχτών δεδομένων

Name
Last commit
Last update
includes Loading commit data...
misc Loading commit data...
modules Loading commit data...
profiles Loading commit data...
scripts Loading commit data...
sites Loading commit data...
themes Loading commit data...
~/public_html/forms/test/sites/default/files/tmp Loading commit data...
!_node_export_aitisi_neas_formas.drupal Loading commit data...
.editorconfig Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
.htaccess Loading commit data...
CHANGELOG.txt Loading commit data...
COPYRIGHT.txt Loading commit data...
INSTALL.mysql.txt Loading commit data...
INSTALL.pgsql.txt Loading commit data...
INSTALL.sqlite.txt Loading commit data...
INSTALL.txt Loading commit data...
LICENSE.txt Loading commit data...
MAINTAINERS.txt Loading commit data...
README.md Loading commit data...
README.txt Loading commit data...
UPGRADE.txt Loading commit data...
authorize.php Loading commit data...
cron.php Loading commit data...
files Loading commit data...
index.html Loading commit data...
index.php Loading commit data...
install.php Loading commit data...
robots.txt Loading commit data...
update.php Loading commit data...
web.config Loading commit data...
xmlrpc.php Loading commit data...