Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων Αποφοίτων ΙΕΚ για την Πιστοποίηση, τον Προγραμματισμό και τη Διενέργεια των Εξετάσεων και τη διαχείριση των Αποτελεσμάτων (Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά).

Name
Last commit
Last update
dist/iekserver Loading commit data...
myschool Loading commit data...
source Loading commit data...
.bootstraprc Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
README.md Loading commit data...
README_epal.md Loading commit data...
package.json Loading commit data...
package_v01_170210a.json Loading commit data...
package_v02_170210b_ok_compiling.json Loading commit data...
package_v02_170210c_ok_latest_versions_upgrade.json Loading commit data...
tsconfig.json Loading commit data...
webpack.config.js Loading commit data...