Commit 94f4616b authored by Αχιλλέας Κατσαρός's avatar Αχιλλέας Κατσαρός
Browse files

Add readme.md

parents
Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη»,
θα παρέχει τη δυνατότητα στους ανωτέρω ιδιοκτήτες, χρησιμοποιώντας τον κωδικό τους να δηλώνουν το εκπαιδευτικό τους προσωπικό,
τον αριθμό των μαθητών τους και το ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να
βλέπουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία που θα καταχωρούνταιαπό τους ιδιοκτήτες και κατά συνέπεια να έχουν μια πλήρη «εικόνα» των
Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment