Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών - Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Αποθετήριο λογισμικού ανοιχτού κώδικα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών - Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.