Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή Καταγραφής και Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων

Έληξε στις 8/4/2016, 12:00μμ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ανανέωσης του ψηφιακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της 1ης Φάσης της δράσης αναβαθμίσιμης των ψηφιακών υποδομών των σχολείων. Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων (5349 αιτήσεις) καταδεικνύει την μεγάλη ανάγκη για την βελτίωση των ψηφιακών υποδομών, αλλά και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Ευχαριστούμε για την μεγάλη συμμετοχή στην δράση.

Το ΥΠΠΕΘ θα προχωρήσει στη βελτίωση της εφαρμογής σύμφωνα με τις υποδείξεις σας, η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή για την αποτύπωση των αναγκών των σχολείων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στις επόμενες δράσεις αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών, μέσα από τα Περιφερειακά ή/και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ ή από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

{% if not identity() %}
Σύνδεση
{% endif %}