1. 29 Nov, 2016 1 commit
 2. 17 Nov, 2016 3 commits
 3. 21 Oct, 2016 1 commit
 4. 11 Oct, 2016 1 commit
  • Σταύρος Παπαδάκης's avatar
   New fields utilized in application_form module · 23ea9a1f
   Σταύρος Παπαδάκης authored
   The new field for the application form is included in forms and application logic.
   Schema updates and migration sql.
   Migration map for category items.
   Asset service changes to accommodate new logic.
   Form enhancements for the end user.
   Fetch and display school administration info in school panel.
   23ea9a1f
 5. 07 Jun, 2016 1 commit
 6. 11 Apr, 2016 3 commits
 7. 08 Apr, 2016 2 commits
 8. 31 Mar, 2016 1 commit
 9. 24 Mar, 2016 3 commits
 10. 21 Mar, 2016 1 commit
 11. 16 Mar, 2016 2 commits
 12. 15 Mar, 2016 2 commits
 13. 09 Mar, 2016 1 commit
 14. 08 Mar, 2016 1 commit
 15. 07 Mar, 2016 1 commit
 16. 04 Mar, 2016 1 commit
 17. 03 Mar, 2016 3 commits
 18. 01 Mar, 2016 2 commits
 19. 24 Feb, 2016 6 commits
 20. 21 Feb, 2016 1 commit
 21. 17 Feb, 2016 1 commit
 22. 16 Feb, 2016 1 commit
 23. 15 Feb, 2016 1 commit