Commit c0671634 authored by Vassilis Kanellopoulos's avatar Vassilis Kanellopoulos
Browse files

update text

parent f37f315e
......@@ -2,77 +2,30 @@
{% block content %}
<h1>Σχετικά με τη δράση</h1>
<p>Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαμορφωθεί το σχολείο του αύριο, το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόκειται να προχωρήσει
στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων της Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης.
<p>Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαμορφωθεί το σχολείο του αύριο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
</p><p>
Στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου που με τη χρήση των Τεχνολογίων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα είναι πραγματιστικό αλλά και
καινοτόμο, θα διέπεται από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα παρέχει
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, θα ενισχύει τους
εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν ένα σχολικό περιβάλλον αναβαθμισμένο
με σύγχρονες υποδομές και παιδαγωγικές, ώστε να εκπαιδεύσουν μαθητές με
τις δεξιότητες που απαιτούνται από τον κόσμο του αύριο, όπως αυτός
διαμορφώνεται σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο και θα συγκλίνει
στην ευρύτερη πολιτική για την ανάπτυξη.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου που με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα είναι πραγματιστικό αλλά και καινοτόμο, θα διέπεται από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, θα ενισχύει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν ένα σχολικό περιβάλλον αναβαθμισμένο με σύγχρονες υποδομές και παιδαγωγικές, ώστε να εκπαιδεύσουν μαθητές με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τον κόσμο του αύριο, όπως αυτός διαμορφώνεται σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο και θα συγκλίνει στην ευρύτερη πολιτική για την ανάπτυξη.
</p><p>
Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές ΤΠΕ των
σχολείων και μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση
του εξοπλισμού θα στηριχθεί σε Ανοιχτές Τεχνολογίες αλλά και σε νέο
εξοπλισμό (υλικό/λογισμικό) που προσφέρεται για παιδαγωγική – διδακτική
αξιοποίηση. Η επιλογή των σχολείων θα γίνεται σταδιακά και θα ξεκινήσει
από σχολεία που θα καταθέσουν πλήρη εκπαιδευτική πρόταση μέσω αυτής της
εφαρμογής για τον τρόπο αξιοποίησης των Τεχνολογίων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στη καθημερινή διδακτική διαδικασία.
Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Σχολείων, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη θα υλοποιείται με ανοιχτές τεχνολογίες και με νέο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) όπου απαιτείται. Η επιλογή των σχολείων θα γίνεται σταδιακά και θα ξεκινήσει από τα σχολεία που θα καταθέσουν την πιο πλήρη εκπαιδευτική πρόταση για τον τρόπο αξιοποίησης των προτεινόμενων αναβαθμίσεων στη καθημερινή διδακτική διαδικασία.
</p><p>
Η αναβάθμιση των ΤΠΕ υποδομών θα γίνει και με την αξιοποίηση παλαιού
εξοπλισμού ή/και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαστηρίων χαμηλού κόστους
και μεμονομένων θέσεων εργασίας, στα σχολεία με με την χρήση του
<a href="http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP" target="_blank">LTSP</a>, του
<a href="http://ts.sch.gr/wiki/Linux/epoptes" target="_blank">ΕΠΟΠΤΗ</a>
και του λειτουργικού συστήματος Ubuntu. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει, με
την αναβάθμιση του εξυπηρετητή του εργαστηρίου πληροφορικής, να
χρησιμοποιούνται και οι παλαιωμένοι σταθμοί εργασίας για την πρόσβαση
στο διαδίκτυο και τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών μέσα από
ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας. Ο ήδη υπάρχων εξυπηρετητής του
παλαιωμένου εργαστηρίου θα μπορεί, αν υπάρχει η δυνατότητα, να
αναβαθμίζεται ή να αντικαθίσταται. Και στις δύο περιπτώσεις θα μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο και της χρήσης των
ψηφιακών υποδομών του σχολείου.
Η αναβάθμιση των υποδομών θα γίνει και με την αξιοποίηση παλαιού εξοπλισμού ή/και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαστηρίων χαμηλού κόστους και μεμονομένων θέσεων εργασίας, με την χρήση του <a href="http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP" target="_blank">LTSP</a>, του <a href="http://ts.sch.gr/wiki/Linux/epoptes" target="_blank">ΕΠΟΠΤΗ</a> και του λειτουργικού συστήματος Ubuntu Linux. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει, με την αναβάθμιση του εξυπηρετητή του εργαστηρίου πληροφορικής, να χρησιμοποιούνται και οι παλαιωμένοι σταθμοί εργασίας για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας. Ο ήδη υπάρχων εξυπηρετητής του παλαιωμένου εργαστηρίου θα μπορεί, αν υπάρχει η δυνατότητα, να αναβαθμίζεται ή να αντικαθίσταται. Και στις δύο περιπτώσεις θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο και της χρήσης των ψηφιακών υποδομών του σχολείου.
</p><p>
Θα υπάρχει δυνατότητα να αντικαθίσταται παλαιωμένος μη λειτουργικός
εξοπλισμός όπως οθόνες, πληκτρολόγια, κάμερες, κάρτες μνήμης κλπ, καθώς
επίσης και να συμπληρώνεται ο υπάρχων εξοπλισμός με νέα ψηφιακά εργαλεία
όπως για παράδειγμα switches, δομημένη καλωδίωση, ασύρματη δικτύωση κλπ
αλλά και άλλα ψηφιακά εποπτικά εργαλεία για τα οποία, μέσω της αίτησης,
θα αποδεικνύεται η ανάγκη προμήθειάς τους και η προοπτική χρήσης τους
από τη σχολική μονάδα.
Θα υπάρχει δυνατότητα να αντικαθίσταται παλαιωμένος μη λειτουργικός εξοπλισμός όπως οθόνες, πληκτρολόγια, κάμερες, ακουστικά, κάρτες μνήμης κλπ, καθώς επίσης και να συμπληρώνεται ο υπάρχων εξοπλισμός όπως για παράδειγμα πολυμηχανήματα-εκτυπωτές, μεταγωγείς, δομημένη καλωδίωση, ασύρματη δικτύωση κλπ, καθώς και άλλος εξοπλισμός που διαλειτουργεί με υπολογιστές καθώς και εποπτικά εργαλεία για τα οποία, μέσω της αίτησης, θα αποδεικνύεται η ανάγκη προμήθειάς τους και θα τεκμηριώνετε η χρήσης τους από τη σχολική μονάδα.
</p><p>
Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα αν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή πχ κενή
αίθουσα, να αναπτυχθεί στη σχολική μονάδα ένα επιπλέον εργαστήριο
ψηφιακών μέσων και να εξοπλισθούν άλλα υπάρχοντα εργαστήρια όπως
φυσικών επιστημών, τεχνολογίας κλπ με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα αν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή πχ κενή αίθουσα, να αναπτυχθεί στη σχολική μονάδα ένα επιπλέον εργαστήριο ψηφιακών μέσων και να εξοπλισθούν άλλα υπάρχοντα εργαστήρια όπως φυσικών επιστημών, τεχνολογίας κλπ με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
</p><p>
Η προσπάθεια θα στηριχθεί στη χρήση ανοικτών τεχνολογιών και
περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με εξασφαλισμένη
διαλειτουργικότητα με τις κεντρικές υποδομές ΠΣΔ και ειδικότερα με
τις υποδομές εγγραφής και πιστοποίησης σχολείων, εκπαιδευτικών και
μαθητών.
Η προσπάθεια θα στηριχθεί στη χρήση ανοικτών τεχνολογιών και περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα με τις κεντρικές υποδομές ΠΣΔ και ειδικότερα με τις υποδομές εγγραφής και πιστοποίησης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
</p><p>
Για την επιλογή του σχολείου σας σε αυτή τη πιλοτική δράση, θα
αξιολογηθεί :
Για την επιλογή του σχολείου σας σε αυτή τη πιλοτική δράση, θα αξιολογηθεί:
</p>
<ul>
<li>η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού, </li>
<li>η εμπειρία του σχολείου σε ψηφιακές εκπαιδευτικές δράσεις,</li>
<li>η εμπειρία και ο βαθμός γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου,</li>
<li>καθώς και η αποτύπωση ενός σχεδίου ανάπτυξης των ΤΠΕ στην μαθησιακή
διαδικασία της σχολικής μονάδας.</li>
<li>η εμπειρία του σχολείου σε ψηφιακές εκπαιδευτικές δράσεις, </li>
<li>η εμπειρία και ο βαθμός γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, </li>
<li>καθώς και η αποτύπωση ενός σχεδίου ανάπτυξης των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία της σχολικής μονάδας. </li>
</ul>
<p>Για αυτό παρακαλείσθε να συμπληρώσετε με προσοχή τις επόμενες καρτέλες όπου θα αποτυπώσετε τα παραπάνω στοιχεία.
<p>Για αυτό παρακαλείσθε να συμπληρώσετε με προσοχή τις επόμενες καρτέλες όπου θα αποτυπώσετε τα παραπάνω στοιχεία.
</p><p>
Σε κάθε καρτέλα υπάρχει εισαγωγικό κείμενο με οδηγίες και tip σε σημεία που χρειάζεται. Σε καθημερινή βάση θα εμπλουτίζεται σελίδα με τις πιο συχνές ερωτήσεις (FACs) την οποία μπορείτε να συμβουλεύεσθε, ενώ θα διατίθεται helpdesk με τη μορφή forum μέσω του οποίου θα απαντώνται τα ερωτήματα των σχολείων.
Σε κάθε καρτέλα υπάρχει εισαγωγικό κείμενο με οδηγίες στα σημεία που χρειάζεται. Σε καθημερινή βάση θα εμπλουτίζεται σελίδα με απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις την οποία μπορείτε να συμβουλεύεστε, ενώ θα διατίθεται τεχνική υποστήριξη από το <a href="#">φόρουμ</a> μέσω του οποίου θα απαντώνται τα ερωτήματα των σχολείων.
</p>
{% endblock %}
\ No newline at end of file
{% extends "layout.twig" %}
{% block content %}
<div class="jumbotron">
<h1>Σχολικά εργαστήρια</h1>
<p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vel volutpat diam, vitae consectetur libero. Sed et sem et nisi aliquet condimentum. Morbi id magna iaculis, dictum lectus vitae, suscipit nisl. Proin molestie dolor vitae pulvinar tristique. Integer egestas varius lorem id scelerisque. Praesent velit metus, egestas facilisis iaculis id, auctor nec mi. Suspendisse ultrices laoreet justo eget viverra.</p>
<h1>Καταγραφή και αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των σχολείων </h1>
<p class="lead text-justify"> Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Σχολείων, στις περιπτώσεις
που κρίνεται απαραίτητη θα υλοποιείται με ανοιχτές τεχνολογίες και με
νέο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) όπου απαιτείται. </p>
<p class="text-justify"> Η επιλογή των σχολείων
θα γίνεται σταδιακά και θα ξεκινήσει από τα σχολεία που θα καταθέσουν
την πιο πλήρη εκπαιδευτική πρόταση για τον τρόπο αξιοποίησης των
προτεινόμενων αναβαθμίσεων στη καθημερινή διδακτική διαδικασία.</p>
<p class="text-justify"> Η αναβάθμιση των υποδομών θα γίνει και με την αξιοποίηση παλαιού
εξοπλισμού ή/και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαστηρίων χαμηλού κόστους
και μεμονομένων θέσεων εργασίας, με την χρήση του LTSP, του ΕΠΟΠΤΗ
και του λειτουργικού συστήματος Ubuntu Linux.</p>
{% if not identity() %}
<div class="text-center">
<a href="{{ path_for('user.login') }}" class="btn btn-lg btn-success">Σύνδεση</a>
</div>
{% endif %}
</div>
{% endblock %}
\ No newline at end of file
......@@ -31,7 +31,7 @@
</div>
<footer class="footer">
<p>
&copy; 2008-{{ "now"|date("Y") }} <a href="https://gfoss.ellak.gr/" target="_blank">Greek Free/Open Source Software Society</a>
&copy; 2008-{{ "now"|date("Y") }} <a href="https://github.com/eellak/gredu_labs" target="_blank">Greek Free/Open Source Software Society</a>
</p>
</footer>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment