Commit 4291d7fc authored by kanellov's avatar kanellov
Browse files

update content

parent fac07f35
......@@ -4,22 +4,19 @@
<div class="col-md-3 text-center">
<img src="{{ base_url() }}/img/minedu_logo.jpg" class="img-responsive">
</div>
<h1 class="col-md-9">Καταγραφή και αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των σχολείων </h1>
<h1 class="col-md-9">Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή Καταγραφή και Αναβάθμιση
Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Σχολείων</h1>
<div class="clearfix"></div>
<p class="text-justify">
<span class="clearfix visible-xs"></span>
Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Σχολείων, στις περιπτώσεις
που κρίνεται απαραίτητη θα υλοποιείται με ανοιχτές τεχνολογίες και με
νέο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) όπου απαιτείται. </p>
<p class="text-justify"> Η επιλογή των σχολείων
θα γίνεται σταδιακά και θα ξεκινήσει από τα σχολεία που θα καταθέσουν
την πιο πλήρη εκπαιδευτική πρόταση για τον τρόπο αξιοποίησης των
προτεινόμενων αναβαθμίσεων στη καθημερινή διδακτική διαδικασία.</p>
<p class="text-justify"> Η αναβάθμιση των υποδομών θα γίνει και με την αξιοποίηση παλαιού
εξοπλισμού ή/και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαστηρίων χαμηλού κόστους
και μεμονομένων θέσεων εργασίας, με την χρήση του LTSP, του ΕΠΟΠΤΗ
και του λειτουργικού συστήματος Ubuntu Linux.</p>
Μετά την προσεκτική ανάγνωση των <a href="{{ path_for('about') }}">οδηγιών</a>, προχωρήστε στην αποτύπωση</p>
<ol>
<li>των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ,</li>
<li>των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ή/και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη καθημερινή διδακτική διαδικασία και</li>
<li>της πρότασής σας (αίτηση),</li>
</ol>
<p class="text-justify">για την αναβάθμιση των υποδομών ΤΠΕ του σχολείου σας.</p>
<p>Καλή Επιτυχία<br>Εκ μέρους της ομάδας διαχείρισης</p>
{% if not identity() %}
<div class="text-center">
<a href="{{ path_for('user.login') }}" class="btn btn-lg btn-success">Σύνδεση</a>
......
......@@ -18,10 +18,10 @@
{% block schoolContent %}
<div id="school-assets">
<p>
Σε αυτή τη καρτέλα καταχωρούνται αυτόματα κάποια από τα συστήματα
που έχετε ήδη καταχωρίσει στην εφαρμογή του κτηματολογίου. Για την
καλύτερη απόδοση της εικόνας του σχολείου σας, προτείνουμε να
ενημερώσετε την εφαρμογή του κτηματολογίου.
Σε αυτήν τη καρτέλα εμφανίζονται κάποια από τα ψηφιακά συστήματα του
σχολείου που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλα πληροφοριακά συστήματα
του ΥΠΠΕΘ. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρήσετε και τα υπόλοιπα ψηφιακά
συστήματα που διαθέτει το σχολείο, αλλά δεν εμφανίζονται στην καρτέλα.
</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover table-striped">
......
......@@ -18,11 +18,13 @@
{% block schoolContent %}
<div id="school-labs">
<p>
Σε αυτή τη καρτέλα καταχωρούνται οι χώροι που χρησιμοποιούνται ήδη
για ΤΠΕ αλλά και οι χώροι που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε για
χρήση ΤΠΕ (πχ μια διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας για τη δημιουργία
ενός νέου εργαστηρίου πληροφορικής ή το εργαστήριο Τεχνολογίας στο
οποίο θα θέλατε να εξοπλίσετε με ένα Η/Υ και ένα βιντεοπροβολέα).
Σε αυτήν τη καρτέλα εμφανίζονται χώροι που χρησιμοποιούνται ήδη για
ΤΠΕ και έχουν δηλωθεί σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΠΕΘ.
Επίσης, μπορείτε να καταχωρήσετε νέους χώρους από το πλήκτρο
«καταχώρηση χώρου», που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε για χρήση
ΤΠΕ (πχ μια διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας για τη δημιουργία ενός
νέου εργαστηρίου πληροφορικής ή το εργαστήριο Τεχνολογίας το οποίο
θα θέλατε να εξοπλίσετε με ένα Η/Υ και ένα βιντεοπροβολέα).
</p>
<p>
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δικαιολογηθεί η χρήση της αίθουσας
......
......@@ -17,7 +17,10 @@
{% block schoolContent %}
<div id="school-software">
<p></p>
<p>Σε αυτή τη καρτέλα εμφανίζονται κατηγορίες λογισμικών που χρησιμοποιεί το
σχολείο και έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του
ΥΠΠΕΘ. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρήσετε και τις υπόλοιπες κατηγορίες
λογισμικών που διαθέτει το σχολείο, αλλά δεν εμφανίζονται στην καρτέλα.</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover table-striped">
<thead>
......
......@@ -16,93 +16,101 @@
{% endblock %}
{% block schoolContent %}
<div id="school-staff">
<p>
Σε αυτή τη καρτέλα καταχωρούνται ο Δ/ντης του σχολείου, ο Υπεύθυνος
σχολικού εργαστηρίου και οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν εξουσιοδότηση
καταχώρησης πληροφοριών στο σύστημα.
</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Όνομα</th>
<th>Επώνυμο</th>
<th>Τηλέφωνο</th>
<th>Email</th>
<th>Ειδικότητα</th>
<th>Θέση</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for teacher in staff %}
<tr data-teacher="{{ teacher|json_encode }}" data-id="{{ teacher.id }}">
<td class="name">{{ teacher.name }}</td>
<td class="surname">{{ teacher.surname }}</td>
<td class="telephone">{{ teacher.telephone }}</td>
<td class="email">
<a href="mailto:{{ teacher.email }}">{{ teacher.email }}</a>
</td>
<td class="branch">{{ teacher.branch }}</td>
<td class="position">{{ teacher.position }}</td>
<div id="school-staff">
<p>
Καταχωρούνται ο Δ/ντης του σχολείου, ο Υπεύθυνος σχολικού εργαστηρίου
και άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου που θα ορισθούν από τη Δ/νση του
σχολείου για να καταχωρούν πληροφορίες στο σύστημα.
</p>
<p>Κάθε εκπαιδευτικός που καταχωρείται είτε χρησιμοποιεί, είτε θα
επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει ΤΠΕ στο μάθημά του θα πρέπει
να καταχωρήσει πληροφορίες που βρίσκονται στο πλήκτρο
«Ερωτηματολόγιο». Το «Ερωτηματολόγιο» θα εκτυπωθεί από τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό για την συμπλήρωση της εφαρμογής, θα παραδοθεί
στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια θα παραδοθεί
πίσω συμπληρωμένο στον υπεύθυνο καταχώρησης για την αποτύπωση των
πληροφοριών στην εφαρμογή.</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Όνομα</th>
<th>Επώνυμο</th>
<th>Τηλέφωνο</th>
<th>Email</th>
<th>Ειδικότητα</th>
<th>Θέση</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for teacher in staff %}
<tr data-teacher="{{ teacher|json_encode }}" data-id="{{ teacher.id }}">
<td class="name">{{ teacher.name }}</td>
<td class="surname">{{ teacher.surname }}</td>
<td class="telephone">{{ teacher.telephone }}</td>
<td class="email">
<a href="mailto:{{ teacher.email }}">{{ teacher.email }}</a>
</td>
<td class="branch">{{ teacher.branch }}</td>
<td class="position">{{ teacher.position }}</td>
</tr>
{% else %}
<tr class="no-records">
<td colspan="6" class="text-center text-muted">
Δεν έχουν καταχωρηθεί εκπαιδευτικοί.
</td>
<tr class="no-records">
<td colspan="6" class="text-center text-muted">
Δεν έχουν καταχωρηθεί εκπαιδευτικοί.
</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<th colspan="6"></th>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<th colspan="6"></th>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
<div class="modal fade" id="teacher-form-modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="teacher-from">
<form class="form-horizontal" data-url="{{ path_for('school.staff') }}">
<div class="modal-dialog" role="form">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
<h4 class="modal-title">Στοιχεία εκπαιδευτικού</h4>
</div>
<div class="modal-body">
{{ macros.input('name', 'Όνομα', '', 'text', {'required': ''}) }}
{{ macros.input('surname', 'Επώνυμο', '', 'text', {'required': ''}) }}
{{ macros.input('telephone', 'Τηλέφωνο','', 'tel', {'required': ''}) }}
{{ macros.input('email', 'Email','', 'email', {'required': ''}) }}
{{ macros.select('branch_id', 'Ειδικότητα', branches, '', {'required': ''}) }}
{{ macros.checkbox('is_principle', 'Διευθυντής') }}
{{ macros.checkbox('is_responsible', 'Υπεύθυνος εργαστηρίου') }}
<input type="hidden" name="id" value="">
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-danger pull-left remove">Διαγραφή</button>
<button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Κλείσιμο</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Αποθήκευση</button>
</tfoot>
</table>
</div>
<div class="modal fade" id="teacher-form-modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="teacher-from">
<form class="form-horizontal" data-url="{{ path_for('school.staff') }}">
<div class="modal-dialog" role="form">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
<h4 class="modal-title">Στοιχεία εκπαιδευτικού</h4>
</div>
<div class="modal-body">
{{ macros.input('name', 'Όνομα', '', 'text', {'required': ''}) }}
{{ macros.input('surname', 'Επώνυμο', '', 'text', {'required': ''}) }}
{{ macros.input('telephone', 'Τηλέφωνο','', 'tel', {'required': ''}) }}
{{ macros.input('email', 'Email','', 'email', {'required': ''}) }}
{{ macros.select('branch_id', 'Ειδικότητα', branches, '', {'required': ''}) }}
{{ macros.checkbox('is_principle', 'Διευθυντής') }}
{{ macros.checkbox('is_responsible', 'Υπεύθυνος εργαστηρίου') }}
<input type="hidden" name="id" value="">
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-danger pull-left remove">Διαγραφή</button>
<button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Κλείσιμο</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Αποθήκευση</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</form>
</div>
<script type="text/template" id="teacher-row">
<td class="name"><%= teacher.name %></td>
<td class="surname"><%= teacher.surname %></td>
<td class="telephone"><%= teacher.telephone %></td>
<td class="email">
<script type="text/template" id="teacher-row">
<td class="name"><%= teacher.name %></td>
<td class="surname"><%= teacher.surname %></td>
<td class="telephone"><%= teacher.telephone %></td>
<td class="email">
<a href="mailto:<%= teacher.email %>"><%= teacher.email %></a>
</td>
<td class="branch"><%= teacher.branch %></td>
<td class="positionLabel"><%= teacher.position %></td>
</script>
</td>
<td class="branch"><%= teacher.branch %></td>
<td class="positionLabel"><%= teacher.position %></td>
</script>
</div>
</div>
{% endblock %}
{% block inlinejs %}
......
......@@ -43,20 +43,22 @@ body {
padding: 14px 24px;
font-size: 21px;
}
.home.jumbotron p, .home.jumbotron li {
font-size: 120%;
}
.home.jumbotron h1 {
text-align: center;
font-size: 210%;
}
.home.jumbotron p {
font-size: 120%;
}
.home.jumbotron p.lead {
}
.about p {
text-align: justify;
font-size: 110%;
}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment