Commit 2af31e8f authored by Σταύρος Παπαδάκης's avatar Σταύρος Παπαδάκης Committed by GitHub
Browse files

Update README to reflect future extensions requirements

parent e4637259
......@@ -25,6 +25,20 @@
Σε κάθε καρτέλα του http://edulabs.minedu.gov.gr/ υπάρχει εισαγωγικό κείμενο με οδηγίες στα σημεία που χρειάζεται. Σε καθημερινή βάση θα εμπλουτίζεται σελίδα με απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις την οποία μπορείτε να συμβουλεύεστε, ενώ θα διατίθεται τεχνική υποστήριξη από το φόρουμ( http://edulabs.minedu.gov.gr/forum ) μέσω του οποίου θα απαντώνται όλα τα ερωτήματα των σχολείων.
## Καταγραφή απαιτήσεων για μελλοντικές επεκτάσεις
H εφαρμογή Edulabs ως η μοναδική πλατφόρμα καταγραφής αναγκών ψηφιακού υλικού των σχολείων Α/θμας και Β/θμιας Εκπ/σης βοήθησε σημαντικά στην επιλογή των σχολείων που θα εξοπλισθούν με ανοικτού τύπου τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη βελτίωση και την απλούστευση της εφαρμογής προκύπτουν απαιτήσεις επέκτασης της υλοποίησης του έργου.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα η εφαρμογή πρέπει να παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες για την μηχανογραφική πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στα στοιχεία του [Edulabs](http://edulabs.minedu.gov.gr/). Επιβάλλεται συνεπώς η βελτίωση του Open Data API.
Επιπρόσθετα, προκύπτει ανάγκη για δημιουργία χρηστών - ρόλων και ενιαίου περιβάλλοντος κεντρικής διαχείρισης. Η συγκεκριμένη επέκταση θα αποσυμφορήσει αρκετά και το helpdesk της εφαρμογής, εφόσον οι υπεύθυνοι ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των διευθύνσεων που εποπτεύουν αλλά θα υπάρχει και δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων όλων των σχολείων.
Ο εξοπλισμός που ανασύρεται από τη διαλειτουργικότητα με την εφαρμογή καταγραφής του ήδη δηλωμένου εξοπλισμού θα περιοριστεί στις κατηγορίες Server, Pc / Laptop, Βιντεοπροβολείς, Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας, Εκτυπωτές, Σαρωτές, Σετ ρομποτικής, Δομημένη καλωδίωση (και ό,τι περιλαμβάνει), τροχήλατο εργαστήριο για τα 1.200 πρώην ΕΑΕΠ δημοτικά.
Οποιαδήποτε αναφορά στους χώρους θα αφαιρεθεί και θα υπάρχει μόνο ένδειξη εάν υπάρχει χώρος στον οποίο μπορεί να στεγαστεί το Εργαστήριο Καινοτομίας ή Ψηφιακού Υλικού.
Το ονομαστικό ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού θα αντικατασταθεί από μια καταγραφή του αριθμού των εκπαιδευτικών του σχολείου ανά ειδικότητα που συμμετέχουν σε δράσεις, προγράμματα και διαγωνισμούς ΤΠΕ καθώς και το πλήθος των προγραμμάτων, οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς και οι διακρίσεις του σχολείου τα τελευταία χρόνια σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ.
# Περιβάλλον Ανάπτυξης
Όλα τα κείμενα και ο κώδικας υλοποιούνται στο https://github.com/eellak/gredu_labs.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment