README.md 11.2 KB
Newer Older
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
1
# Διαχείριση Αιτήσεων Καταγραφής και Αναβάθμισης Σχολικών Υποδομών ΤΠΕ με Ανοικτές Τεχνολογίες
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
2

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
3 4
# Εισαγωγή

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
5 6 7 8
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαμορφωθεί το σχολείο του αύριο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου που με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα είναι πραγματιστικό αλλά και καινοτόμο, θα διέπεται από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, θα ενισχύει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν ένα σχολικό περιβάλλον αναβαθμισμένο με σύγχρονες υποδομές και παιδαγωγικές, ώστε να εκπαιδεύσουν μαθητές με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τον κόσμο του αύριο, όπως αυτός διαμορφώνεται σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο και θα συγκλίνει στην ευρύτερη πολιτική για την ανάπτυξη. 

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
9
Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις ψηφιακές υποδομές των σχολείων που βελτιώνουν την παιδαγωγική–διδακτική διαδικασία. Θα στηρίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα, θα αφορά υπολογιστές, συστήματα ρομποτικής και αισθητήρων, τρισδιάστατους εκτυπωτές και βοηθητικό εξοπλισμό.
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
10

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
11
Η αναβάθμιση των υποδομών θα γίνει με την αξιοποίηση παλαιού εξοπλισμού ή/και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαστηρίων χαμηλού κόστους και θέσεων εργασίας μέσα στις τάξεις, με την χρήση του LTSP, του ΕΠΟΠΤΗ και του λειτουργικού συστήματος Ubuntu Linux που ήδη χρησιμοποιούνται σε πολλά σχολικά εργαστήρια της χώρας. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει, με την αναβάθμιση του εξυπηρετητή του εργαστηρίου πληροφορικής, να χρησιμοποιούνται και οι πιο παλαιοί υπολογιστές για πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον. Ο ήδη υπάρχων εξυπηρετητής του παλαιωμένου εργαστηρίου θα μπορεί, αν υπάρχει η δυνατότητα, να αναβαθμίζεται ή να αντικαθίσταται. Και στις δύο περιπτώσεις θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο και της χρήσης των ψηφιακών υποδομών του σχολείου.
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
12

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
13
Θα υπάρχει δυνατότητα να αντικαθίσταται παλαιωμένος, μη λειτουργικός εξοπλισμός όπως οθόνες, πληκτρολόγια, κάμερες, ακουστικά-μικρόφωνα, κάρτες μνήμης κλπ, να συμπληρώνεται εξοπλισμός, όπως, πολυμηχανήματα(εκτυπωτές-φωτοτυπικά-σαρωτές), τριδιαστάτοι εκτυπωτές-σαρωτές, σετ ρομποτικής-αισθητήρων, δομημένη καλωδίωση, μεταγωγείς δικτύου, ασύρματη δικτύωση κλπ, καθώς και άλλος εξοπλισμός που διαλειτουργεί με υπολογιστές και εποπτικά εργαλεία για τα οποία, μέσω της αίτησης, θα αποδεικνύεται η ανάγκη προμήθειάς τους και θα τεκμηριώνεται η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
14

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
15
Επιπλέον, θα μπορεί, να αναπτυχθεί στη σχολική μονάδα ένα επιπλέον εργαστήριο ψηφιακών μέσων, αν υπάρχει κατάλληλος χώρος αλλά και να εξοπλισθούν άλλα υπάρχοντα εργαστήρια όπως φυσικών επιστημών, τεχνολογίας και αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
16

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
17 18 19 20 21 22 23 24
Η δράση θα στηριχθεί στη χρήση ανοικτών τεχνολογιών και περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα με τις κεντρικές υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και ειδικότερα με τις υποδομές εγγραφής και πιστοποίησης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Για την επιλογή ενός σχολείου στην 1η φάση, θα αξιολογηθούν:
- η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού,
- το μαθητικό δυναμικό, 
- η εμπειρία του σχολείου σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πρακτικές και δράσεις, 
- η προτεινόμενη χρήση σε διαφορετικά μαθήματα των αιτούμενων υποδομών από  εκπαιδευτικούς του σχολείου 
- η αποτύπωση ενός σχεδίου χρήσης των αιτούμενων ψηφιακών υποδομών στην μαθησιακή διαδικασία με ενδοσχολικές δραστηριότητες και δράσεις ανοιχτές στην τοπική κοινωνία.
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
25

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
26
Σε κάθε καρτέλα του http://edulabs.minedu.gov.gr/ υπάρχει εισαγωγικό κείμενο με οδηγίες στα σημεία που χρειάζεται. Σε καθημερινή βάση θα εμπλουτίζεται σελίδα με απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις την οποία μπορείτε να συμβουλεύεστε, ενώ θα διατίθεται τεχνική υποστήριξη από το φόρουμ( http://edulabs.minedu.gov.gr/forum )  μέσω του οποίου θα απαντώνται όλα τα ερωτήματα των σχολείων. 
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
## Καταγραφή απαιτήσεων για μελλοντικές επεκτάσεις

H εφαρμογή Edulabs ως η μοναδική πλατφόρμα καταγραφής αναγκών ψηφιακού υλικού των σχολείων Α/θμας και Β/θμιας Εκπ/σης βοήθησε σημαντικά στην επιλογή των σχολείων που θα εξοπλισθούν με ανοικτού τύπου τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη βελτίωση και την απλούστευση της εφαρμογής προκύπτουν απαιτήσεις επέκτασης της υλοποίησης του έργου.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα η εφαρμογή πρέπει να παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες για την μηχανογραφική πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στα στοιχεία του [Edulabs](http://edulabs.minedu.gov.gr/). Επιβάλλεται συνεπώς η βελτίωση του Open Data API.

Επιπρόσθετα, προκύπτει ανάγκη για δημιουργία χρηστών - ρόλων και ενιαίου περιβάλλοντος κεντρικής διαχείρισης. Η συγκεκριμένη επέκταση θα αποσυμφορήσει αρκετά και το helpdesk της εφαρμογής, εφόσον οι υπεύθυνοι ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των διευθύνσεων που εποπτεύουν αλλά θα υπάρχει και δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων όλων των σχολείων. 

Ο εξοπλισμός που ανασύρεται από τη διαλειτουργικότητα με την εφαρμογή καταγραφής του ήδη δηλωμένου εξοπλισμού θα περιοριστεί στις κατηγορίες Server, Pc / Laptop, Βιντεοπροβολείς, Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας, Εκτυπωτές, Σαρωτές, Σετ ρομποτικής, Δομημένη καλωδίωση (και ό,τι περιλαμβάνει), τροχήλατο εργαστήριο για τα 1.200 πρώην ΕΑΕΠ δημοτικά.

Οποιαδήποτε αναφορά στους χώρους θα αφαιρεθεί και θα υπάρχει μόνο ένδειξη εάν υπάρχει χώρος στον οποίο μπορεί να στεγαστεί το Εργαστήριο Καινοτομίας ή Ψηφιακού Υλικού.

Το ονομαστικό ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού θα αντικατασταθεί από μια καταγραφή του αριθμού των εκπαιδευτικών του σχολείου ανά ειδικότητα που συμμετέχουν σε δράσεις, προγράμματα και διαγωνισμούς ΤΠΕ καθώς και το πλήθος των προγραμμάτων, οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς και οι διακρίσεις του σχολείου τα τελευταία χρόνια σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ.

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
42
# Περιβάλλον Ανάπτυξης
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
43

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
44 45
Όλα τα κείμενα και ο κώδικας υλοποιούνται στο https://github.com/eellak/gredu_labs. 

Vassilis Kanellopoulos's avatar
Vassilis Kanellopoulos committed
46
Στην ανάπτυξη χρησιμοποιούνται τα περιβάλλοντα λογισμικού που αναφέρονται στο  https://github.com/eellak/gredu_labs/wiki/Τεχνολογίες-Υλοποίησης
Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
47

Theodoros G. Karounos's avatar
Theodoros G. Karounos committed
48
Η αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών απαιτήσεων συντηρείται στο https://github.com/eellak/gredu_labs/wiki