.gitignore 68 Bytes
Newer Older
1 2 3
*.pyc
*.egg-info
*.*.swp
Kostas Vogias's avatar
Kostas Vogias committed
4 5
*.py~
*.*~
6 7 8
_build
build
dist
Kostas Vogias's avatar
Kostas Vogias committed
9
soi/.*.py.swo