Update README.md

parent 1c6f2d08
......@@ -4,11 +4,13 @@
H διανομή Office έχει δημιουργηθεί για υπαλλήλους γραφείων και στελέχη της εκπαίδευσης αποκλειστικά με ενσωμάτωση εργαλείων λογισμικού ανοιχτού κώδικα. <br>
Μπορεί να αντικαταστήσει τα windows του υπολογιστή σας ή και να δουλέψει παράλληλα με αυτά (dual boot/ή εικονική μηχανή σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα windows)<br>
Περιέχει προεγκατεστημένο ανοικτό λογισμικό με εφαρμογές σουίτας γραφείου (libre office), Ημερολόγειο, Σημειώσεις, Email-client,Επεξεργαστή εγγράφων (OKular),<br>
εφαρμογές γραφικών, σάρωση εγγράφων και OCR, επεξεργασία εικόνας(Gimp), αναλυτικά την λίστα με τις εφαρμογές μπορείτε να την δείτε <a href="Εργαλεία Διανομής Γραφείου 32 και 64bit.pdf">εδώ.</a> <br>
<br>
εφαρμογές γραφικών, σάρωση εγγράφων και OCR, επεξεργασία εικόνας(Gimp).
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο [Wiki] (https://git.minedu.gov.gr/itminedu/edu_office/wikis/home)
Υπάρχουν δύο διανομές, μια για υπολογιστές 64bit που κατεβάζετε από <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/OaP50mRmW5y2uAK14AfoR5">εδώ</a> , και μια για 32bit από <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/zZj0Q8cgHqFSdplAlxcaw1">εδώ</a>.<br>
Οι παραπάνω εκδόσεις είναι σε μορφή iso, για να τις εγκαταστήσετε κατεβάζετε το αρχείο iso της διανομής και το γράφετε σε cd με ένα προγραμμα εγγραφής cd.
( μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα <a href="http://www.imgburn.com/index.php?act=Download">imgburn</a> για την εγγραφή.
</p> Επίσης μπορείτε να εγκαταστήσετε την διανομή και σε εικονική μηχανή μεσα στο υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα και τα δύο συστήματα να λειτουργούν παράλληλα.<br><br>
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο [Wiki] (https://git.minedu.gov.gr/itminedu/edu_office/wikis/home)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment