Update README.md

parent 467f4f1f
......@@ -9,4 +9,6 @@ H διανομή Office έχει δημιουργηθεί για υπαλλήλ
Υπάρχουν δύο διανομές, μια για υπολογιστές 64bit που κατεβάζετε από <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/OaP50mRmW5y2uAK14AfoR5">εδώ</a> , και μια για 32bit από <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/zZj0Q8cgHqFSdplAlxcaw1">εδώ</a>.<br>
Οι παραπάνω εκδόσεις είναι σε μορφή iso, για να τις εγκαταστήσετε κατεβάζετε το αρχείο iso της διανομής και το γράφετε σε cd με ένα προγραμμα εγγραφής cd.
( μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα <a href="http://www.imgburn.com/index.php?act=Download">imgburn</a> για την εγγραφή.
</p> Επίσης μπορείτε να εγκαταστήσετε την διανομή και σε εικονική μηχανή μεσα στο υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα και τα δύο συστήματα να λειτουργούν παράλληλα.
\ No newline at end of file
</p> Επίσης μπορείτε να εγκαταστήσετε την διανομή και σε εικονική μηχανή μεσα στο υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα και τα δύο συστήματα να λειτουργούν παράλληλα.<br><br>
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο [Wiki] (https://git.minedu.gov.gr/itminedu/edu_office/wikis/home)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment