Update README.md

parent 4f820dde
......@@ -86,18 +86,17 @@ c. Περιγραφή: Διανομή <b>Lubuntu</b> εμπλουτισμένη
Επιπλέον, υπάρχουν και εικόνες εικονικής μηχανής για τις πλατφόρμες <b>Virtualbox</b> (virtual machine images) των <b>Lubuntu</b> διανομών για την εκπαίδευση διαθέσιμα εδώ:
<!---* Διανομή Προσχολικής Εκπαίδευσης <b>VirtualBox</b> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/1oLetrq0bbqxYzE1Vdi7g6"> 64bit </A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/SF0kMIIdEGD5nhiMImmTN1"> 32bit </A><b>VMWare</b> <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/oftURIR6Bth9Wi7DaKFdJ3"> 32bit </b><a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/riAJ15XEa4ZwXQNWELfYj2"> 64bit </a> -->
<!---* Διανομή Προσχολικής Εκπαίδευσης <b>VirtualBox</b> <A href=" "> 64bit </A> <A href=" "> 32bit </A> -->
<!---* Διανομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης <b>VirtualBox</b><A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/WoYPzheUJdT94cnjhkXCj1">64bit</A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/X63b4fcqeN486keMwmgB87">32bit</A> <b>VMWare</b> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/R9aeE3iOSWjyki4OHgiyQ2"> 64bit </A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/5Iw7hTSZbelgZ09sTf5nd4"> 32bit </A> -->
<!---* Διανομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης <b>VirtualBox</b><A href=" ">64bit</A> <A href=" ">32bit</A> -->
<!---* Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) <b>VirtualBox</b> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/oIupYaDaVRD40Af4455lk1"> 64bit </A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/rdxhic8iPGyCZA6ZZkeha6"> 32bit </A> <b>VMWare</b> <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/bO8s8Kcru58u7Jz90UHzV5"> 32bit </a><a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/hmMLsWRJ5xOxYZkeZXp6r1"> 64bit </a> -->
<!---* Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) <b>VirtualBox</b> <A href=" "> 64bit </A> <A href=" "> 32bit </A> -->
<!---* Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) <b>VirtualBox</b><A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/zMPHLCRWTvVxE70l62FMF3">64bit</A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/u7iwYJ3DH2Y9wwnb6sOpo5">32bit</A><b>VMWare</b> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/Gj40ZEfoUYDtqzUOtdL15"> 64bit </A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/mr4K1IMvGOyXwwSLipvpo6"> 32bit </A> -->
<!---* Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) <b>VirtualBox</b><A href=" ">64bit</A> <A href=" ">32bit</A> -->
<!---* Διανομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) <b>VirtualBox</b> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/bkqhLfAq7QoK2jVamaZw9">64bit</A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/N52ycqW2jQKC927IEJz9t2">32bit </A> <b>VMWare</b> <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/YJqRUhNHDkcXnPrC1ku2l"> 32bit </b><a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/p8kfPCFs4ejpKDaGSqzSC"> 64bit </a> -->
<!---* Διανομή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) <b>VirtualBox</b> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/zVJY20l6PsBwPlYML97i32">64bit</A> <A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/jYrBKKU764JODBoLeiIrc3">32bit</A> <b>VMWare</b> <a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/GFnBFwRH7YDDqUmZUoQWH5"> 32bit </b><a href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/7EUki0x3unMcxhVBOz4916"> 64bit </a> -->
<!---* Διανομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) <b>VirtualBox</b> <A href=" ">64bit</A> <A href=" ">32bit </A> -->
<!---* Διανομή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) <b>VirtualBox</b> <A href=" ">64bit</A> <A href=" ">32bit</A> -->
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment