changes to readme file

parent d1bbb5bf
...@@ -48,11 +48,9 @@ H διανομή OSDeveloper βασίζεται στις διανομές Ubuntu ...@@ -48,11 +48,9 @@ H διανομή OSDeveloper βασίζεται στις διανομές Ubuntu
</p> </p>
Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουν δημιουργηθεί είναι διαθέσιμα εδώ: Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουν δημιουργηθεί είναι διαθέσιμα εδώ:
<br>
-<A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/1IEGW2tCtjE20zYruVC2H3">OS Developer Workstation Ubuntu Mate 16.04 64bit</A>, -<A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/1IEGW2tCtjE20zYruVC2H3">OS Developer Workstation Ubuntu Mate 16.04 64bit</A>,
<br>
-<A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/REbrRkMMFiJJcySBHLNO55">OS Developer Workstation Ubuntu Mate 16.04 32bit</A> -<A href="https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/REbrRkMMFiJJcySBHLNO55">OS Developer Workstation Ubuntu Mate 16.04 32bit</A>
<p align="justify"> <p align="justify">
...@@ -60,17 +58,11 @@ H διανομή OSDeveloper βασίζεται στις διανομές Ubuntu ...@@ -60,17 +58,11 @@ H διανομή OSDeveloper βασίζεται στις διανομές Ubuntu
ΠΡΟΣΟΧΗ!, Κάνοντας εγκατάσταση από τα .ISO όπως θα διαβάσετε και στον οδηγό θα σβηστούν όλα τα προηγούμενα περιεχόμενα του σκληρού σας δίσκου!! ΠΡΟΣΟΧΗ!, Κάνοντας εγκατάσταση από τα .ISO όπως θα διαβάσετε και στον οδηγό θα σβηστούν όλα τα προηγούμενα περιεχόμενα του σκληρού σας δίσκου!!
</p> </p>
<br>
Αναλυτική περιγραφή των εργαλείων που εγκαθιστά αυτόματα η διανομή θα βρείτε εδώ: Αναλυτική περιγραφή των εργαλείων που εγκαθιστά αυτόματα η διανομή θα βρείτε εδώ:
<br>
<A href="http://ostdev.minedu.gov.gr/~pgeorg/assets/pdf/OSDeveloperUbuntuMateContentsv1.0.pdf">Αναλυτική Περιγραφή των εργαλείων που εγκαθιστά αυτόματα η διανομή</A> <A href="http://ostdev.minedu.gov.gr/~pgeorg/assets/pdf/OSDeveloperUbuntuMateContentsv1.0.pdf">Αναλυτική Περιγραφή των εργαλείων που εγκαθιστά αυτόματα η διανομή</A>
<br>
Οδηγίες για την εγκατάσταση της διανομής θα βρείτε εδώ: Οδηγίες για την εγκατάσταση της διανομής θα βρείτε εδώ:
<br>
<A href="https://git.minedu.gov.gr/itminedu/edu_developers/raw/master/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-ubuntu_developer.pdf">Οδηγός Εγκατάστασης Open Source Developer WorkStation Ubuntu Mate 16.04</A> <A href="https://git.minedu.gov.gr/itminedu/edu_developers/raw/master/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-ubuntu_developer.pdf">Οδηγός Εγκατάστασης Open Source Developer WorkStation Ubuntu Mate 16.04</A>
<br> <br>
<p align="justify"> <p align="justify">
...@@ -89,7 +81,7 @@ H διανομή OSDeveloper βασίζεται στις διανομές Ubuntu ...@@ -89,7 +81,7 @@ H διανομή OSDeveloper βασίζεται στις διανομές Ubuntu
<p align="justify"><br> <p align="justify"><br>
β.Περιγραφή: Παραμετροποιημένη Διανομή Debian Linux έκδοσης Jessie εμπλουτισμένη με λογισμικά και υλικό για προγραμματιστές λογισμικού ανοικτού κώδικα. β.Περιγραφή: Παραμετροποιημένη Διανομή Debian Linux έκδοσης Jessie εμπλουτισμένη με λογισμικά και υλικό για προγραμματιστές λογισμικού ανοικτού κώδικα.
</p>
<br> <br>
Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουμε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα εδώ: Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουμε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα εδώ:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment