Commit 95fdf444 authored by Achilles's avatar Achilles
Browse files

change README file

parent 28a5f85d
...@@ -2,9 +2,7 @@ ...@@ -2,9 +2,7 @@
# Περιγραφή # # Περιγραφή #
Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων έχει ως κύριο σκοπό τη διαχείριση των αιτήσεων των αποφοίτων ΙΕΚ, την κατανομή των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα, Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων έχει ως κύριο σκοπό τη Διαχείριση των αιτήσεων των αποφοίτων ΙΕΚ, την κατανομή των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα, τη διαχείριση των Αποτελεσμάτων. Η δημιουργία του συστήματος θα υλοποιηθεί από την ομάδα Ανοικτού Λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είναι αρμόδια για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠΠΕΘ και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η δημιουργία της υπηρεσίας θα υλοποιηθεί από την ομάδα Ανοικτού Λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είναι αρμόδια για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠΠΕΘ και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου θα ακολουθήσουν τη μεθοδολογία ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού Agile σε πρότυπα Scrum, που υπόσχεται ανταπόκριση στις αλλαγές, παραγωγικότερες πρακτικές και λιγότερη γραφειοκρατία. Η ανταπόκριση στις αλλαγές αναφέρεται κυρίως στην συνολική ικανότητα της διαδικασίας ανάπτυξης να προσαρμόζεται ανάλογα όταν προκύπτουν αλλαγές στην πορεία του έργου, καθώς και στην ανάγκη για συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η μέθοδος αυτή είναι μια επαναληπτική και αυξητική προσέγγιση για την ανάπτυξη έργων που επιτρέπει την προσαρμογή στις αλλαγές που προκύπτουν. Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου θα ακολουθήσουν τη μεθοδολογία ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού Agile σε πρότυπα Scrum, που υπόσχεται ανταπόκριση στις αλλαγές, παραγωγικότερες πρακτικές και λιγότερη γραφειοκρατία. Η ανταπόκριση στις αλλαγές αναφέρεται κυρίως στην συνολική ικανότητα της διαδικασίας ανάπτυξης να προσαρμόζεται ανάλογα όταν προκύπτουν αλλαγές στην πορεία του έργου, καθώς και στην ανάγκη για συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η μέθοδος αυτή είναι μια επαναληπτική και αυξητική προσέγγιση για την ανάπτυξη έργων που επιτρέπει την προσαρμογή στις αλλαγές που προκύπτουν.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment