Commit 1fd5cdd5 authored by Tasos K's avatar Tasos K
Browse files

typos

parent db0e4b3b
......@@ -4,9 +4,9 @@
Το διεθνές πρότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων, IEEE Learning Object Metadata standard LOM, επιλέχθηκε ως βάση για τα Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων των Αποθετηρίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (που ονομάζονται «Φωτόδεντρα») για το επίσημο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Η συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα είναι απαίτηση ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποθετηρίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Για κάθε διαφορετικού τύπου συλλογή μαθησιακών αντικειμένων που αποθηκεύεται σε κάθε «Φωτόδεντρο» (αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου) γίνεται καταρχάς ανάλυση αντικειμένων της συλλογής και προσδιορίζονται οι απαιτήσεις σε μεταδεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη θέματα χρήσης και αναζήτησης των αντικειμένων από τους χρήστες καθώς και θέματα πληρότητας της περιγραφής τους. Με βάση τις απαιτήσεις αυτές διαμορφώνεται ανάλογα το Προφίλ Εφαρμογών Μεταδεδομένων που θα εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε «Φωτόδεντρου».
Για κάθε διαφορετικού τύπου συλλογής μαθησιακών αντικειμένων που αποθηκεύεται σε κάθε «Φωτόδεντρο» (αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου) γίνεται καταρχάς ανάλυση αντικειμένων της συλλογής και προσδιορίζονται οι απαιτήσεις σε μεταδεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη θέματα χρήσης και αναζήτησης των αντικειμένων από τους χρήστες καθώς και θέματα πληρότητας της περιγραφής τους. Με βάση τις απαιτήσεις αυτές διαμορφώνεται ανάλογα το Προφίλ Εφαρμογών Μεταδεδομένων που θα εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε «Φωτόδεντρου».
Το Προφίλ Εφαρμογής του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (Photodentro Aggregator IEEE LOM AP v1.0) αποτελεί το υπερσύνολο των λειτουργιών των επιμέρους Προφίλ Εφαρμογών όλων των παρόχων περιεχομένου που συσσωρεύονται σε αυτό (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ LOR, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ VIDEO, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ UGC, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ EDUSOFT). Το Προφίλ Εφαρμογής του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο:
Το Προφίλ Εφαρμογής του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (Photodentro IEEE LOM AP v1.0) αποτελεί το υπερσύνολο των λειτουργιών των επιμέρους Προφίλ Εφαρμογών όλων των παρόχων περιεχομένου που συσσωρεύονται σε αυτό (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ LOR, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ VIDEO, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ UGC, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ EDUSOFT). Το Προφίλ Εφαρμογής του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο:
* προάγει την κατάλληλη χρήση του προτύπου IEEE LOM σύμφωνα με τις ανάγκες της Ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας,
* καθορίζει την σημασιολογία των στοιχείων του IEEE LOM και υποστηρίζει την χρήση κοινών λεξιλογίων και ταξινομιών,
* ορίζει τον κοινό πυρήνα στοιχείων μεταδεδομένων με επαρκή και σαφή περιγραφή για να διευκολυνθεί η γενική χρήση και η διαλειτουργικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
......@@ -14,6 +14,7 @@
> #### Note::Σημείωση
Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και το πρότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων που έχει επιλεγεί. Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων του προφίλ εφαρμογής.
Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος περιλαμβάνονται:
* **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**: Ταξινομίες του Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων του Photodentro Aggregator IEEE LOM AP v1.0
......@@ -22,7 +23,7 @@
* **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV**: `Photodentro Aggregator IEEE LOM AP v1.0 Κωδικοποίηση XSD (XML Schema)` Κωδικοποίηση XSD (XML Schema) του Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων για τον Πανελλήνιο Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο Έκδοση 1.0 (`Photodentro Aggregator_AP_v1.0.xsd`)
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"><img alt="Licence Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" /></a>Διανείμεται με άδεια <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a>.
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"><img alt="Licence Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" /></a>Διανείμεται με άδεια <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International</a>.
> #### Note::Σημείωση
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment