Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται ψηφία ή άλλοι μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται γράμματα αλφαβήτου ή μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Δεν επιτρέπονται μη έγκυροι χαρακτήρες σε αυτό το πεδίο!

Η επιλογή από αυτή τη λίστα είναι απαραίτητη!

Η επιλογή από αυτή τη λίστα είναι απαραίτητη!
Το πεδίο δεν μπορεί να αφεθεί κενό!
Επιτρέπονται μόνο ψηφία σε αυτό το πεδίο!
Εισοδηματικά κριτήρια

Η επιλογή από αυτή τη λίστα είναι απαραίτητη!
Κοινωνικά κριτήρια

Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω κριτήρια πληρούνται για εσάς. Οι επιλογές σας επέχουν θέση υπέυθυνης δήλωσης. Θα πρέπει να προσκομίσετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο σχολείο εγγραφής σας, όταν σας ζητηθεί.

Ορφανός από τον ένα γονέα
Ορφανός και από τους δύο γονείς
Μέλος Τρίτεκνης Οικογένειας
Μέλος Πολύτεκνης Οικογένειας
Πολύδυμα Τέκνα
Γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγος με αναπηρία 67% και άνω
Αδελφός,-ή που σπουδάζει σε άλλη πόλη